Strabisme

Wat is strabisme?
Strabisme of scheelziendheid is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de ogen niet op het zelfde punt gericht zijn. Elk oog heeft 6 oogspieren die de oogbewegingen mogelijk maken en die gestuurd worden vanuit de hersenen. Indien de spierbalans in beide ogen niet in evenwicht is, kijken de twee ogen niet in dezelfde richting en spreken we van strabisme. Vaak is het steeds hetzelfde oog dat wegdraait, maar het scheelzien kan ook alternerend zijn, waarbij nu eens het ene en dan het andere oog afwijkt.

Bij wie komt strabisme voor?
Het kan zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen. Strabisme komt voor bij 2 tot 3 % van de kinderen. Het kan een aangeboren afwijking zijn of optreden in de kinderjaren.
Soms gaat het om een pseudostrabisme of een schijnvorm van scheelzien. Omdat baby’s vaak nog een brede neusrug hebben, heeft men de indruk dat de oogjes naar binnen draaien, hoewel dit in werkelijkheid niet zo is.
Op kinderleeftijd is diagnose en behandeling van groot belang. Indien op jonge leeftijd (vóór 7 jaar) geen behandeling wordt ingesteld, is het risico voor amblyopie, of een onherstelbaar slecht zicht aan één oog, zeer groot. Bovendien hebben jonge kinderen met scheelziendheid weinig klachten omdat zij zelden last hebben van slecht zicht of dubbelzien. Een oogonderzoek wordt dan ook pas gevraagd wanneer ouders het esthetisch storende scheelzien opmerken of wanneer bij schoolonderzoek een afwijkende oogstand wordt vastgesteld. Bij kinderen is tijdige en adequate behandeling zeker nodig om visusverlies te verhelpen of te voorkomen.
Bij volwassenen met strabisme daarentegen is het niet het risico voor slecht zicht, maar wel de klachten van storende dubbelbeelden of het esthetisch aspect wat behandeling vraagt

Hoe wordt strabisme behandeld?
Occlusie (= afdekken van het beste oog) is nodig bij kinderen onder 7 jaar en heeft niet tot doel het scheelzien te verbeteren, maar is bedoeld om een goede gezichtsscherpte te bekomen aan beide ogen, wat de kansen op een succesvolle behandeling vergroot. Dit ‘oefenen’ van het wegdraaiende oog is absoluut nodig om amblyopie (lui oog) te voorkomen. Soms is afwisselend afdekken van het ene en het andere oog aangewezen. Regelmatige opvolging van de evolutie en eventueel aanpassing van het schema van occlusie is noodzakelijk.

Een bril kan nodig zijn om refractie-afwijkingen te corrigeren, vooral wanneer er astigmatisme is of verziendheid. De bril kan in geval van verziendheid een duidelijke verbetering geven van het strabisme.

Operatie van oogspieren kan nodig zijn om een blijvende verbetering van de oogstand te bekomen. Hierbij worden oogspieren verplaatst en meestal gebeurt dit aan beide ogen. De ingrepen gaan door in het AZ-Sint Blasius te Dendermonde. www. azsintblasius.be

Link: www.orthoptie.be


Cataract - Glaucoom - Maculadegeneratie - Diabetes - Vitreumvlokken - Strabisme
Vragen over strabisme?

Stel hier je vraag, wij antwoorden zo spoedig mogelijk.

Uw e-mail adres:

Uw naam:

Uw telefoon:Symptomen van strabisme
  • Stand van het oog naar binnen of buiten
  • Is wisselend of altijd aanwezig
  • Wordt soms beïnvloed door vermoeidheid
  • Soms dubbelzicht

Oogcentrum Dr. E. Van Caelenberghe Dorp West 96 – 9080 Lochristi Tel: 09/356 95 22 Fax: 09/367 47 09 E-mail: info@oogcentrum.be

uw eigen aanpasbare website door azozi.be