glaucoom

Glaucoom

Wat is glaucoom?
Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw.  De oorzaak ervan is nog onbekend.  Vaak speelt een verstoring van de waterhuishouding in het oog een rol.  Hierdoor ontstaat er een te hoge druk binnen het oog.  Door die verhoogde oogdruk wordt de bloedvoorziening van de oogzenuw belemmerd.  Daardoor raken de vezels van de oogzenuw beschadigd.
Blijft de oogdruk te hoog, dan gaan de zenuwvezels kapot.  Hierdoor vallen er, zonder dat men het opmerkt, gedeelten van het gezichtsveld uit.  In het beginstadium veroorzaakt glaucoom dus geen klachten.  Vroege herkenning is belangrijk, omdat onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en uiteindelijk tot blindheid kan leiden.
Vaak is de oogboldruk verhoogd, maar dat is niet altijd het geval.  Er kan ook glaucoom ontstaan bij een normale oogboldruk.  Dan speelt een slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw een nog belangrijkere rol.

Wie krijgt glaucoom?
Glaucoom komt het meest voor bij mensen boven de 40 jaar, maar kan uitzonderlijk ook voorkomen bij jonge mensen. 
Er is een zeer duidelijke familiale voorbeschiktheid, wat betekent dat het risico om glaucoom te ontwikkelen duidelijk groter is indien er iemand in de familie glaucoom heeft.
Een jaarlijks oogonderzoek is aangeraden voor alle personen met verhoogd risico.

Hoe wordt glaucoom ontdekt?
Glaucoom is meestal een trage sluimerende ziekte, die in de beginfase geen enkele subjectieve hinder geeft. Indien glaucoom onbehandeld blijft, veroorzaakt het een pijnloos progressief gezichtsverlies. Aangezien eerst het perifere gezichtsveld wordt aangetast merkt de patiënt daar vaak weinig van. Wanneer de uitval uitbreidt tot het centrale gezichtsveld wordt lezen en TV kijken moeilijk en wordt de patiënt duidelijk visueel gehandicapt. Enkel een grondig oogonderzoek door een oogarts kan glaucoom vroegtijdig opsporen. Een grondig oogonderzoek bestaat uit:

 • Een eenvoudige, pijnloze meting van de oogdruk die systematisch wordt uitgevoerd bij elke patiënt boven de 40 jaar.
 • Een oogfundusonderzoek waarbij de oogarts de binnenzijde van het oog controleert om de toestand van de oogzenuw na te gaan.
 • Een gecomputeriseerd gezichtsveld (1) uitgevoerd om beginnende uitval in het gezichtsveld op te sporen.
 • Een oogfundusfoto (2) wordt jaarlijks genomen, zodat de huidige toestand van de oogzenuw steeds vergeleken kan worden met die van het jaar voordien.

gecomputeriseerd gezichtsveld(1) oogfundusfoto(2)

Hoe wordt glaucoom behandeld?
De behandeling van glaucoom is erop gericht de oogdruk dusdanig te doen dalen, dat verdere beschadiging van de oogzenuw voorkomen wordt. Meestal worden eerst oogdruppels voorgeschreven. In sommige gevallen zijn meerdere soorten druppels nodig. Indien met oogdruppels de druk niet voldoende daalt, kan soms een laserbehandeling de oplossing bieden. Wanneer de oogdruk toch te hoog blijft, kan een operatie nodig zijn. Deze ingreep kan gebeuren onder plaatselijke verdoving. Na de ingreep kunnen oogdruppels nog nodig blijven.

Welk resultaat kan men verwachten van de behandeling?
Spijtig genoeg is de schade aan de oogzenuw (en dus ook de visusdaling) ten gevolge van glaucoom altijd blijvend en onomkeerbaar. Door behandeling kan het zicht niet verbeterd worden. Het doel van de behandeling is dus verdere schade te voorkomen. Daarom zijn regelmatige controles bij de oogarts noodzakelijk en is een regelmatig gebruik van eventueel voorgeschreven medicatie van groot belang. Immers, enkel een vroegtijdige detectie en een goede behandeling van glaucoom kunnen verdere schade aan het oog en verdere visusdaling beperken.

Aandachtspunten

 • Ga regelmatig voor controle naar de oogarts.  Dit geldt in principe voor iedereen boven de 40 jaar, ook al heeft u nergens last van.  De klachten komen immers in een laat stadium.
 • Zorg dat u altijd voldoende medicatie in huis heeft.  Als de medicatie op is, haal dan meteen nieuwe en wacht niet de volgende afspraak met uw oogarts af.
 • Gebruik uw medicatie met regelmaat.  Het tijdstip van toediening komt niet op een kwartier aan, maar u moet niet uren te lang wachten.

Hoe kan men het beste oogdruppels toedienen?

 • Houdt uw hoofd iets achterover.
 • Trek het onderste ooglid omlaag.
 • Laat een druppel vallen in de ruimte tussen het onderste ooglid en de oogbol.
 • Sluit het oog.
 • Druk de ooghoek aan de neuszijde gedurende ongeveer 2 minuten dicht.

Link: www.belglaucoma.be


Cataract - Glaucoom - Maculadegeneratie - Diabetes - Vitreumvlokken - Strabisme
Vragen over Glaucoom?

Wij antwoorden zo spoedig mogelijk.

Uw e-mail adres:

Uw naam:

Uw telefoon:Symptomen van Glaucoom
 • Grijzer of waziger zicht
 • Het zien van gekleurde ringen (halo's)
 • Soms zwaartegevoel, pijn of hoofdpijn

Oogcentrum Dr. E. Van Caelenberghe Dorp West 96 – 9080 Lochristi Tel: 09/356 95 22 Fax: 09/367 47 09 E-mail: info@oogcentrum.be

Zoekt u een betaalbare webdesigner uit Gent?