Cataract

Wat is cataract?
oogDe lens van het menselijke oog functioneert als de lens van een camera. De lichtstralen die het oog binnendringen gaan door het hoornvlies (cornea), vervolgens door een doorschijnende lens achter de pupil, de ooglens genoemd, alvorens samen te komen op het netvlies (retina). De scherpstelling van een beeld gebeurt door samentrekkingen van spieren nabij de ooglens. Deze samentrekkingen wijzigen de vorm van de ooglens en dus ook het lichtbrekingsvermogen. Dit proces wordt accommodatie genoemd en verzwakt na 45 jaar. Wanneer de lens vertroebelt, dringt het licht niet meer door tot het netvlies en wordt het zicht wazig. Men kijkt als het ware doorheen een mat glas. Deze vertroebeling wordt cataract of grijze staar genoemd. De meest voorkomende vorm is de leeftijdsgebonden cataract die ontstaat met het ouder worden.

Wat zijn de oorzaken?
Nog niet alle oorzaken van cataract of grijze staar zijn gekend, maar de meest frequente oorzaak ligt in het verouderingsproces. Een verandering van de normale proteïnestructuur van de lens veroorzaakt cataract: 90% van alle cataracten komt voor bij personen boven de 60 jaar en de gemiddelde leeftijd is 74 jaar. Andere mogelijke oorzaken zijn: ziekten (bijv. diabetes, nierziekten, …), bepaalde oogziekten (bijv. glaucoom), langdurig innemen van bepaalde geneesmiddelen (bijv. cortisone), erfelijkheid of een trauma (bijv. slag op het oog).

Wat zijn de symptomen?
Naargelang de aard evolueert cataract snel of langzaam. Meestal wordt het andere oog vroeg of laat ook getroffen, maar de aandoening verloopt niet steeds gelijktijdig in beide ogen. Bij toename van cataract wordt alles wazig, lezen en herkennen van voorwerpen of personen op een afstand wordt moeilijk en tenslotte totaal onmogelijk. Ook last van zonlicht, vervaging van kleuren, dubbelzien met één oog en het zien van schittering rond lichtpunten zijn vaak voorkomende symptomen.

Hoe wordt cataract behandeld?

Tot op heden is er geen medicatie om cataract te voorkomen of te genezen. In een vroeg stadium kan een brilaanpassing het zicht eventueel nog iets verbeteren, maar het effect is slechts tijdelijk. Na verloop van tijd is het operatief verwijderen van de troebele lens de enige manier om terug helder zicht te bekomen. Een cataractoperatie, gecombineerd met lensimplantatie, is de meest uitgevoerde heelkundige ingreep bij de mens en heeft ook een zeer hoge kans op slagen. Het ogenblik waarop tot operatie dient te worden overgegaan, wordt besproken met uw oogarts en is voor elke patiënt verschillend. Wanneer de dagelijkse bezigheden zoals het besturen van de wagen, lezen of Tv-kijken duidelijk gestoord worden door het wazig zicht, wordt een ingreep overwogen. Meestal bepaalt de patiënt zelf wanneer hij zich laat opereren. Enkel in gevallen van gevorderde cataract, waarbij er gevaar bestaat voor acute oogdrukstijging met hevige pijn en blijvend verlies van zicht, is cataractchirurgie dringend.

Hoe verloopt de heelkundige behandeling van cataract
?

Meestal gebeurt de operatie onder plaatselijke verdoving, door middel van verdovende oogdruppels. Voor zeer gevoelige patiënten, bij kinderen of gecompliceerde gevallen is uitzonderlijk een algemene verdoving vereist. Bij een plaatselijke verdoving is het belangrijk dat men een half uur rustig kan blijven liggen. Of de verdoving nu plaatselijk of algemeen is, de interventie is pijnloos tijdens en na de operatie, ze duurt vijftien tot dertig minuten en heeft hetzelfde resultaat.

cataractMomenteel is de meest gebruikte techniek de ‘faco-emulsificatie’: door een kleine insnede van 2,2 millimeter in het hoornvlies wordt de natuurlijke ooglens, met behulp van ultrageluid, in kleinere stukjes gesplitst. Deze kleine stukjes worden met een pomp weggezogen terwijl een continue irrigatie het oogvolume behoudt. Op die manier wordt de ooglens volledig leeggezogen, behalve dan het omhulsel: de kapselzak is een fijn membraan dat oorspronkelijk de inhoud van de ooglens bevat. Deze kapselzak zal als steun dienen voor de kunstlens. Met deze techniek moeten nadien geen draadjes meer geplaatst worden. De sterkte van de kunstlens wordt op voorhand berekend om het gunstigste optische resultaat voor de patiënt te garanderen. De meeste kunstlenzen zijn plooibaar om de insnede minimaal te houden. De incisie in het hoornvlies moet in de meeste gevallen niet gehecht worden. Na de operatie doet men een paar druppeltjes in het geopereerde oog, wordt een verband aangelegd en moet men een oogschelp dragen. De patiënt kan doorgaans enkele uren na de operatie het ziekenhuis verlaten.

Waaruit bestaat de nazorg?
In de postoperatieve periode dient men enkele voorzorgen te nemen:

  • oogdruppels gedurende enkele weken indruppelen
  • het oog beschermen met een zonnebril als het goed weer is en gedurende enkele dagen ’s nachts de oogschelp dragen
  • niet in het oog wrijven
  • geen grote lichamelijke inspanningen doen gedurende één week.

De oude bril is niet meer aangepast aan de nieuwe situatie. Het zicht met het geopereerde oog is na de ingreep vaak beter zonder correctie dan met het oude brilglas. Aanpassing van de brilglazen gebeurt meestal vanaf de derde week na de ingreep.

Complicaties zijn zeldzaam en kunnen vaak tijdens de operatie zelf worden opgelost. De kans dat een oog, zonder andere pathologie, minder goed ziet na een operatie is veel kleiner dan 1%. Dankzij de huidige technieken is deze interventie één van de allerveiligste chirurgische ingrepen.

De multifocale kunstlens:
Er bestaan twee soorten kunstlenzen: klassieke monofocale kunstlenzen en multifocale kunstlenzen.

Monofocale kunstlenzen kunnen enkel een scherp beeld vormen van voorwerpen die zich op een welbepaalde afstand bevinden. Het vermogen van een monofocale lens wordt meestal zo gekozen dat de patiënt scherp ziet op afstand, maar nog een bril moet dragen om dichtbij te kunnen zien.

Bij een multifocale kunstlens wordt de accommodatie van de lens nagebootst. Hierdoor kunnen de meeste patiënten na de ingreep zowel dichtbij als veraf scherp zien, zonder een bril te hoeven dragen. Deze lens wordt actueel nog niet terugbetaald. Indien u voor deze lens zou kiezen, dient u dit vooraf aan uw arts te laten weten.

De ingrepen gaan door in het AZ-Sint Blasius te Dendermonde: www. azsintblasius.be

Link: www.escrs.org

Film: Indien u de onderstaande film niet kunt zien, kunt u hier de gratis player downloaden.

 


Cataract - Glaucoom - Maculadegeneratie - Diabetes - Vitreumvlokken - Strabisme
Vragen over cataract?

Stel hier je vraag, wij antwoorden zo spoedig mogelijk.

Uw e-mail adres:

Uw naam:

Uw telefoon:Symptomen van cataract
  • Wazig beeld
  • Lezen en herkennen van voorwerpen of personen op een afstand wordt moeilijk
  • Last van zonlicht
  • Dubbelzien met één oog
  • Vervaging van kleuren
  • Het zien van schittering rond lichtpunten

Oogcentrum Dr. E. Van Caelenberghe Dorp West 96 – 9080 Lochristi Tel: 09/356 95 22 Fax: 09/367 47 09 E-mail: info@oogcentrum.be

Zoekt u een betaalbare webdesigner uit Gent?